SIDOLUX Professional čistič na ploché obrazovky s rozprašovačem

Prostředek je určen na čištění dotykových displejů mobilních telefonů, tabletů, GPS navigací a jiných ploch, kterých se dotýkáme. Dále je určen na čištění obrazovek monitorů, TV obrazovek LCD, LED, mimo plazmových obrazovek, brýlí, skenerů, kopírek, klávesnic, notebooků a dalších hladkých ploch. Prostředek nepoškozuje čištěný povrch. V případě čištění elektronických zařízení tyto před čištěním odpojte od elektrické sítě.

Katalogové číslo: 5902986201462 Kategorie:

Popis produktu

V případě čištění elektronických zařízení tyto před čištěním odpojte od elektrické sítě.
Prostředek aplikujte na čištěný povrch ze vzdálenosti cca 20cm, nebo prostředkem zvlhčete mikrovláknovou utěrku a rozetřete na povrch. Pro dosažení optimálního výsledku povrch následně vyleštěte suchou mikrovláknovou utěrkou. V případě potřeby postup opakujte.

Nebezpečné látky uváděné na obalu:

Další údaje:
EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
Seznam detergentů:
< 5 % aniontové povrchově aktivní látky
parfémy
konzervační činidla (Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone)

 

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima.
Při zasažení očí je okamžitě důkladně vypláchněte velkým množstvím vody. Po použití si opláchněte a osušte ruce.
Jedná se pouze o sdělení informativního charakteru. Přesné znění naleznete na zadní etiketě výrobku.

Kód Lakma ČR Kód celního sazebníku EAN KS EAN KRT Objem výrobku Záruční lhůta (dny) Karton (ks) Vrstva (ks) Vrstva (krt) Vrstva (počet)
01011901 3402909000 5902986201462 5902986201479 200ml 1080 16 272 17 6
Paleta (ks) Paleta (krt) Hmotnost výrobku (kg) Hmotnost kartonu (kg) Hmotnost Palety (kg) Rozměr kartonu – délka (m) Rozměr kartonu – hloubka (m) Rozměr kartonu – výška (m) Výrobek kus – délka (cm) Výrobek     kus – hloubka (cm) Výrobek kus – výška (cm)
1632 102 0,25 3,95 402,90 0,36 0,14 0,21 6,8 4,3 17,8