SIDOLUX M PURITY VLHČENÉ UNIVERZÁLNÍ UBROUSKY NA NÁBYTEK – LEMON

Universální vlhčené ubrousky určené na dřevěný nábytek, nábytek z MDF, plastové, nerezové a jiné hladké povrchy.
Díky struktuře utěrky velmi snadno odstraňují špínu a prach. Jsou vynikající pro úklid v celé domácnosti i kanceláři.
Zanechávají příjemnou, svěží vůni.

Kategorie:

Popis produktu

Vyjměte ubrousek z balení a těsně uzavřete obal aby utěrky nevyschly. Otřete čištěný povrch. V případě potřeby povrch vyleštěte suchou mikrovláknovou utěrkou.
Před použitím vyzkoušejte účinek na málo viditelném místě. Ubrousky nevyhazujte do WC.
Nepoužívejte pro osobní hygienu.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.
Piktogramy označující nebezpečí:

Nebezpečné látky uváděné na obalu:

Další údaje:
EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
Seznam detergentů:
parfémy (Benzyl Alcohol)
konzervační činidla (Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, DMDM Hydantoin)

Jedná se pouze o sdělení informativního charakteru. Přesné znění naleznete na zadní etiketě výrobku.

Kód Lakma ČR Kód celního sazebníku EAN KS EAN KRT Objem výrobku Záruční lhůta (dny) Karton (ks) Vrstva (ks) Vrstva (krt) Vrstva (počet)
01011510 3405200000 5902986222221 30ks 1080 22 242 11 4
Paleta (ks) Paleta (krt) Hmotnost výrobku (kg) Hmotnost kartonu (kg) Hmotnost Palety (kg) Rozměr kartonu – délka (m) Rozměr kartonu – hloubka (m) Rozměr kartonu – výška (m) Výrobek kus – délka (cm) Výrobek     kus – hloubka (cm) Výrobek kus – výška (cm)
1210 44 12 1,2 32